تبلیغات
اصفهان نما - مطالب ابر ورشگاه مجلسی
پیش شماره های اصفهان
تقویم نمایشگاه اصفهان
14 مکان محبوب توریست ها
پس از تشکیل شهر جدید مجلسی و پیشرفت روز افزون این شهر، وجود ورزشگاه در این مکان بیش از پیش احساس می شد؛ به همین منظور با تصمیم مدیران شهری، دهکده ورزشی عظیم مجلسی طراحی گردید. از جمله ویژگی های این دهکده می توان به بزرگترین ورزشگاه استان اصفهان بعد از نقش جهان اشاره کرد...

نظرسنجی
» به نظر شما کدام پروژه در حال ساخت برای اصفهان مفیدتر است؟