تبلیغات
اصفهان نما - مطالب ابر نگارگری
پیش شماره های اصفهان
تقویم نمایشگاه اصفهان
14 مکان محبوب توریست ها
نگار گری در ایران از سابقه ای طولانی برخوردار است.از بررسی های تاریخی چنین استنباط می شود که هنرمندان مینیاتور ساز ایرانی ، طراحی ، رنگ آمیزی و مجسمه سازی چینی را با ادراک و ذوق خاص خود تغییر داده و دگرگونی هایی در آن به وجود آورده اند...
    
            
    
        صنایع دستی بیانگر صنعت و هنر نیاكان و نمایشگر ذوق و هنر مردم هر كشور است. در روزگاران گذشته، صنایع دستی به عنوان پدیده ای تمام عیار در هر عهد حضور فعال داشته است...    

نظرسنجی
» به نظر شما کدام پروژه در حال ساخت برای اصفهان مفیدتر است؟