تبلیغات
اصفهان نما - مطالب ابر نگار
پیش شماره های اصفهان
تقویم نمایشگاه اصفهان
14 مکان محبوب توریست ها
نگار گری در ایران از سابقه ای طولانی برخوردار است.از بررسی های تاریخی چنین استنباط می شود که هنرمندان مینیاتور ساز ایرانی ، طراحی ، رنگ آمیزی و مجسمه سازی چینی را با ادراک و ذوق خاص خود تغییر داده و دگرگونی هایی در آن به وجود آورده اند...
نظرسنجی
» به نظر شما کدام پروژه در حال ساخت برای اصفهان مفیدتر است؟