تبلیغات
اصفهان نما - مطالب ابر راه های فهمیدن کد جدید اصفهان
پیش شماره های اصفهان
تقویم نمایشگاه اصفهان
14 مکان محبوب توریست ها
اصفهان به طرح هم کد پیوست! از این پس به جای پیش شماره 0311 شهروندان اصفهانی کد 031  را همراه عدد 3 در اول شماره شماره گیری می کنند. البته این تنها برای شهر اصفهان است و در پیش شماره شهرستان های اصفهان تغییرات دیگری هم روی می دهد که در این پست آنها را برای شما قرار دادیم...

نظرسنجی
» به نظر شما کدام پروژه در حال ساخت برای اصفهان مفیدتر است؟