تبلیغات
اصفهان نما - مطالب افراد برجسته
پیش شماره های اصفهان
تقویم نمایشگاه اصفهان
14 مکان محبوب توریست ها
میرسید عبدالحسین مدرس خاتون آبادی معروف و ملتب به ‌«سید العراقین» از سلاله سادات جلیل القدر خاتون آبادی اصفهان می باشد. وی فرزند میرزا مهدی بن میرمعصوم خاتون آبادی و نسبتش به میرمحمد اسماعیل(مدرس کبیر خاتون آبادی)،مفسر قرآن و اولین مدرس مدرسه چهارباغ در دوره صفوی ، می رسد.
مدتی بود دست راستم حالتی فلج بخود گرفت و از کارافتاد بگونه ای که نمی توانستم انگشتانم را حرکت بدهم . پزشکان حاذق و پرآوازه هم تشخیص دادند که به مرور زمان و فشار زیاد عصب های دستم به شدت آسیب دیده و به راحتی قابل ترمیم نیست و تاکید کردند هرگز نباید قلم بدست بگیرم ونقاشی کنم ...
نظرسنجی
» به نظر شما کدام پروژه در حال ساخت برای اصفهان مفیدتر است؟