تبلیغات
اصفهان نما - مطالب راهنمای گردشگران
پیش شماره های اصفهان
تقویم نمایشگاه اصفهان
14 مکان محبوب توریست ها
شهربازی سرباز شهر رویاها بزرگ ترین شهربازی سرباز خاورمیانه با جنس شبیه سازی الکترونیکی است که در سال 1393 به بهره برداری رسید. این پروژه 60 میلیارد تومانی که قرار بود در سال 1390 به بهره برداری برسد با توجه به تحریم ها و مشکل در ورود تجهیزات، در سال 1393 مورد استفاده قرار گرفت.

در این پست ما اسامی موزه های اصفهان برای گردشگران و علاقه مندان قرار دادیم ...
کل صفحات: 3
1
2
3
نظرسنجی
» به نظر شما کدام پروژه در حال ساخت برای اصفهان مفیدتر است؟