تبلیغات
اصفهان نما - تعرفه تبلیغات
پیش شماره های اصفهان
تقویم نمایشگاه اصفهان
14 مکان محبوب توریست ها


تعرفه تبلیغات گروه "الف"
نوعاندازه1 ماهه2 ماهه3 ماهه
تصویری468*6015000 تومان28500 تومان40500 تومان
قیمت 2 ماهه با 5% تخفیف و 3 ماهه با 10% تخفیف محاسبه شده است.

 نوع سایز مکان مدت قیمت (تومان)
تصویری 125 × 125سمت چپ30 روز5,000 
تصویری 240 × 120سمت چپ30 روز10,000 
تصویری 60 × 468بالا 30 روز14,000                            
نظرسنجی
» به نظر شما کدام پروژه در حال ساخت برای اصفهان مفیدتر است؟