تبلیغات
اصفهان نما - dfg
پیش شماره های اصفهان
تقویم نمایشگاه اصفهان
14 مکان محبوب توریست ها
عنوان تلفنتلفن همراه
اتحادیه هتل داران استان اصفهان ۲ -۲۷۳۶۳۴۱ ۰۹۱۳۹۰۰۰۸۰۰

ردیفنام هتلتلفننشانی
۱عباسی۲۲۲۶۰۱۰-۹ خیابان چهارباغ عباسی ،ابتدای خیابان آمادگاه
۲کوثر۶۲۴۰۲۳۰-۹
۶۲۴۴۸۱۶
بلوار بوستان ملت، روبروی سی و سه پل
۳عالی قاپو۲۲۲۷۹۲۹خیابان چهارباغ عباسی، روبروی خیابان سید علیخان
۴پیروزی۲۲۱۴۳۵۴-۹میدان امام حسین (ع)، ابتدای خیابان چهار باغ پایین
۵آسمان۲۳۵۴۱۴۱پل فلزی، ابتدای خیابان شهید مطهری
۶ستاره۲۲۰۲۹۸۸
۲۲۰۷۰۶۰
خیابان حافظ، نرسیده به میدان امام (ره)
۷اصفهان۲۳۶۹۷۳۷
۲۳۶۰۵۸۶
۲۳۶۹۶۳۴
پل فلزی، خیابان شهید مطهری
۸سفیر۲۲۱۹۹۳۱
۲۲۲۲۶۴۰
۲۲۲۹۴۱۲
خیابان چهارباغ عباسی، خیابان آمادگاه
۹سوئیت ۶۶۷۲۰۷۱
۶۶۷۴۳۱۱-۵
بلوار آئینه خانه، روبروی سی و سه پل
۱۰اسپادانا۶۶۷۱۱۹۵-۸بلوار آئینه خانه ، بین سی و سه پل و پل فردوسی
۱۱ملل۴-۲۲۲۴۵۳۲
۲۲۱۸۳۴۷
پل فردوسی، ابتدای خیابان کمال اسماعیل
۱۲آزادی۲۲۰۴۰۱۱
۲۲۰۴۵۶۲-۳
۲۲۰۴۰۵۶
خیابان مسجد سید
۱۳م. جهانگردی۶۷۳۶۰۱۲-۴ میدان آزادی، خیابان هزار جریب، روبروی کوی امام (ره)
۱۴جلفا ۶۲۴۴۴۴۱-۲
۶۲۶۶۶۴۸
خیابان حکیم نظامی، جنب کلیسای وانک
۱۵توریست۲۲۰۴۴۳۷
۲۲۰۴۴۷۹
خیابان چهارباغ عباسی، خیابان عباس آباد
۱۶کاوه۴۳۵۸۸۶۰
۴۳۵۸۸۶۲-۶
خیابان کاوه ، ترمینال کاوه
۱۷پارک۶۶۷۴۷۸۵-۷بلوار آئینه خانه ، روبروی سی و سه پل
۱۸ایران۲۲۰۲۶۹۲
۲۲۰۲۷۴۰
خیابان چهارباغ عباسی، ابتدای کوچه سینما سپاهان
۱۹پارس۲۲۰۲۱۰۹
۲۲۱۹۰۷۲
خیابان چهاربـاغ عباسی، روبروی خیابان آمادگاه
۲۰کارون۶۲۴۲۹۷۰
۶۲۴۳۵۴۴
خیابان حکیم نظامی
۲۱سعدی۲۲۱۱۵۹۳
۲۲۰۳۸۸۱
۲۲۰۲۴۱۰
خیابان چهارباغ عباسی ، خیابان عباس آباد
۲۲نقش جهان۲۲۱۹۶۱۹-۲۰میدان امام حسین (ع)، خیابان چهارباغ پایین- جنب هتل پیروزی
۲۳پرشیا۲۲۲۳۲۶۲
۲۲۰۴۰۶۲
۲۲۲۳۲۷۴
چهار راه تختی
۲۴پرسپولیس۲۳۳۱۴۵۲
۲۳۵۳۹۸۱-۳
خیابان مسجد سید، روبروی بانک رفاه
۲۵طوس۲۲۲۵۷۹۳
۲۲۲۱۵۹۹
خیابان چهارباغ عباسی، نبش خیابان عباس آباد
۲۶سپاهان۲۲۲۱۲۳۵
۲۲۰۶۱۹۷
خیابان استانداری، انتهای خیابان فرشادی
۲۷آوا۳۳۸۲۴۴۴-۶
۳۳۶۷۲۵۳
۳۳۶۸۲۱۰
خیابان مسجد سید
۲۸طوطیا۲۲۳۷۵۲۵
۲۲۳۷۵ ۳۵
خیابان مسجد سید، حدفاصل چهارراه تختی وسه راه طیب
۲۹نگین جی ۵۲۳۲۱۱۱-۵خیابان جــی،بعد از تقاطع شهید رجائی
۳۰ملک۲۶۴۸۷۲۵-۷ خیابان هشت بهشت غربی، خیابان ملک
۳۱همام۶۷۳۲۷۸۸-۹
۶۷۳۳۰۵۷
میدان آزادی، خیابان هزار جریب ، پایانه صفه
۳۲صفوی۲۲۰۸۶۰۰-۵خیابان فلسطین
۳۳چهلستون۳۳۷۷۸۵۵خیابان مسجد سید،جنب بانک رفاه
۳۴زهــره۲۲۰۷۸۱۸-۲۱
۲۲۳۱۰۶۱
خیابان فردوسی، روبروی بانک اقتصاد نوین
۳۵شیخ بهائی۲۲۰۷۷۱۴-۶ خیابان شیخ بهائی،روبروی پاساژ گاندی
۳۶پـارت۲۲۰۵۵۹۲
۲۲۰۷۰۷۰
۲۲۰۵۴۶۴
خیابان چهارباغ عباسی، روبروی خیابان آمادگاه، کوچه جهان آرا
۳۷ونـوس۲۲۳۳۲۴۲
۲۲۲۸۷۲۱
۲۲۳۰۰۴۰
خیابان چهارباغ عباسی، خیابان آمادگاه
۳۸ماهــان۲۶۵۵۵۲۰
۲۶۵۵۵۴۰
۲۶۵۵۵۱۵
خیابان بزرگمهر، خیابان ۲۲ بهمن حدفاصل چهارراه نورباران و چهارراه حمزه
۳۹مدرس۶۲۵۰۰۰۷-۹میدان آزادی ، بلواردانشگاه، خیابان توحید
۴۰صبــا۴۴۸۳۷۷۲
۴۴۷۳۰۶۸
خیابان چهارباغ پایین، ابتدای کوچه ایتام(شهید بانکی)
۴۱قصر ۳۳۷۸۴۲۹-۳۰
۳۳۹۰۰۹۰-۲
خیابان چهارباغ پائین ، ابتدای کوچه پشت بارو ( شماره ۱۴ )
۴۲خاتون۲۲۰۹۸۵۱-۲خیابان چهارباغ عباسی، جنب بازار افتخار کوچه جهان آرا
۴۳طوبی۲۲۰۰۸۰۱-۲
۲۲۲۵۶۵۱
خیابان فردوسی، خیابان سید علیخان
۴۴پردیس۲۲۰۰۳۰۸
۲۲۲۷۸۳۱
۲۲۱۰۳۹۸
خیابان مسجد سید
۴۵چهل پنجره۶۲۷۲۱۶۵
۶۲۷۷۲۱۴
پل فلزی ، بلوار سعدی، تقاطع دوم
۴۶حکیم۲۲۲۳۰۶۵
۲۲۰۷۲۲۹
خیابان سپاه، خیابان حکیم
۴۷هشت بهشت۲۲۱۴۸۶۸-۹ خیابان استانداری، کوچه شهید عقیلی
۴۸پارتیکان۲۲۱۴۲۴۷
۲۲۱۴۲۶۴
۲۲۱۴۲۹۱
خیابان استانداری، خیابان سعدی
۴۹مهر۲۲۰۸۸۵۵
۲۲۱۱۰۱۳
۲۲۲۲۶۲۵
خیابان استانداری، خیابان سعدی
۵۰ هتل سنتی خورشید۴۴۷۶۲۴۵-۶خیابان ابن سینا، کوچه ۳۷، فرعی سوم
۵۱ جمشید۲۲۲۷۱۰۸خیابان چهار باغ پایین، حد فاصل چهار راه تختی و میدان امام حسین (ع)
۵۲ مروارید۲۲۰۵۴۷۴
۲۲۰۵۹۷۱
میدان امام حسین (ع)، خیابان سپاه، انتهای خیابان حکیم
۵۳اقامتگاه سنتی بخردی ۴۴۸۲۰۷۲خیابان ابن سینا، جنب بیمارستان امین – کوی سنبلستان شماره ۵۶
۵۴هتل سنتی اصفهان۲۲۳۶۶۷۷
۲۲۳۲۴۷۷
خیابان حکیم ، کوی باغ قلندرها
۵۵آرام۳۳۶۴۶۵۶
۳۳۶۳۱۲۷
خیابان چهارباغ پایین، حد فاصل میدان شهدا و چهار راه تختی
نظرسنجی
» به نظر شما کدام پروژه در حال ساخت برای اصفهان مفیدتر است؟